Forfatter: Kasim

partier indgået en aftale

Johan,- i fortsættelse af aftalen om afskaffelse af omprioriteringsbidraget, har regeringen og DF (22. november 2018) sammen med et bredt flertal af Folketingets partier indgået en aftale, der skal øge søgningen til og gennemførslen af erhvervsuddannelserne. (Baseret på en pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet 22 nov. 2018). Hvordan skal denne aftale styrke Erhvervsuddannelserne? o Regeringen er sammen… continue reading

at vi med et bredt flertal

o Det har længe været en høj prioritet for Ven at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Derfor er vi rigtig glade for, at vi med et bredt flertal i Folketinget, landede en aftale, som skal sikre, at flere unge i fremtiden vælger en erhvervsuddannelse. o Vi ved, at gør vi ikke noget… continue reading

mere råderum til skolelederne

MERE FRIHED o Vi vil vise endnu mere tillid og give mere råderum til skolelederne, skolebestyrelserne og de fagprofessionelle på den enkelte skole. o Mere kompetence til skolebestyrelserne: Skolebestyrelserne får nu en stemme, når en ny leder af skolen skal ansættes, ved at mindst et medlem af skolebestyrelsen skal være medlem af ansættelses-udvalget. Det betyder,… continue reading

forkorter nemlig skoleugen

DE TRE VIGTIGSTE BUDSKABER o Vi gør skoleugen kortere for børn i indskolingen. Vi forkorter nemlig skoleugen med 2 timer og et kvarter om ugen. Det giver mere frihed til, at de mindste børn rent faktisk kan få lov til at være børn og få mulighed for at deltage i flere fritidsaktiviteter efter skole. o… continue reading

uddannelse og erfaring

1. Et værdigt Sundhedsvæsen 1. Dette område har et selvstændigt Q&A, – se venligst dokument: ”Sundhedsreformen” 2. En værdig Uddannelse Uddannelsesområdet (UNDERVISNING) Der er et område UDDANNELSE OG FORSKNING som er medtaget i Vens Resultater, men disse punkter syntes ikke at lægge op til det du har sigte på? · Johan, baseret på din uddannelse… continue reading

med til at sikre en

Afsnittet Q&A for Johan: Er der behov for specifikke Resultater i en debat henvises til hele dokumentet: VenS RESULTATER (jeg har udvalgt de områder som er dine focus-områder og har listet de relevante ”Resultater” under hvert af dine fokusområder) · Hvorfor skal jeg stemme på dig, Johan ? o Jeg vil gerne være med til… continue reading

og naturhistoriske museer

Der foregår dog samarbejde af museumsfaglig art mellem de to kategorier af museer, og nogle af de ikkestatsanerkendte museer arbejder i flere henseender på niveau med statsanerkendte museer, hvilket jeg i kapitel 7 vil illustrere, at Danmarks Fotomuseum er et eksempel på. Mange af de ikkestatsanerkendte museer har typisk et snævert fokus på eksempelvis en… continue reading

sin kommunikationsform og har

Brochuremuseet er informativt i sin kommunikationsform og har samme formål som en brochure, nemlig at forberede kommende museumsgæsters besøg på det fysiske museum, så her vil man finde oplysninger om åbningstider, adresse og informationer om udstillinger, hvilket Danmarks Fotomuseum er et eksempel på: Den digitale generation på museum 20  Genstandsmuseets kommunikationsform er konsultativ, hvilket vil… continue reading

formål at skabe social

Fælles for disse websites er, at de alle kan karakteriseres som sociale medier. Som betegnelsen indikerer, har sociale medier til formål at skabe social interaktion mellem relationerne i ens netværk. Det er internetbaserede tjenester, som ofte sidestilles med betegnelsen Web 2.0, idet de centrerer sig om brugerproduceret indhold og udveksling af indhold. Sociale medier bliver… continue reading

er kendetegnet ved at

Set fra en kommunikations- og læringsteoretisk vinkel drejer Web 2.0 ifølge forfatterne sig først og fremmest om nye former for praksis, som er kendetegnet ved at være baseret på brugerdeltagelse, peer-evaluering og kollaborativ meningsproduktion samt ændrede holdninger til viden; at ’massernes’ viden kan være lige så troværdig som eksperternes og at deling af viden og… continue reading

show
Have no product in the cart!
0