Forfatter: Kasim

samtidigt er der ikke

Musik af Beethoven blev valgt som baggrundsmusik, da der er en lethed og elegance over det, som passer godt til H.C. Andersens univers, samtidigt er der ikke copyrightpro- blemer med brug af Beethoven, grundet musikkens alder. Efter prototypen er blevet færdig, er der blevet reflekteret over arbejdsprocessen i forbindelse med udviklingen af prototypen. Refleksionerne går… continue reading

stilbilleder til at bevæge

Eventyret blev gennemlæst, og elementer som indgik i eventyret, blev udstreget i teksten. Tanken med det var, at man så kunne finde billeder, hvor elementerne ind- gik i. For at opnå et bedst muligt resultat af movingart, blev en app benyttet (plotaverse til iPhone/iPad) Appen gør det muligt at få stilbilleder til at bevæge sig,… continue reading

En af overvejelserne

I processen under udvikling af denne prototype, blev der også tænkt på andre muligheder, hvorpå eventyret kunne fortælles gennem video. En af overvejelserne var blandt andet, brug af greenscreen effekt, hvor valgte elementer fra det valgte eventyr, kunne 3D printes og filmes op ad en green screen, hvor man så bagefter kunne sætte billede en… continue reading

blevet vist frem til

EVOLUTION De næste skridt i udviklingen af konceptet. Tankerne ved prototypen, var at skabe noget i samme stil, som den viste prototypen til midtvejspitchen. Planen var, at videreudvikle og forbedre på den proto- type, som var blevet vist frem til midtvejspitchen. Prototype består af en video, som tager udgangspunkt i et valgt H.C. Andersen eventyr…. continue reading

programmer til at

EVOLUTION De næste skridt i udviklingen af konceptet. Idéen med eventyrrummet blev valgt. Der er blev videreudviklet på proto- typen ved at bruge nogle forskellige programmer til at visualisere, hvordan rummet vil se ud. Selv denne bedre udgave af prototypen er langt fra hvordan det endelig produkt ville være. Fremadrettet vil der bruges feedback fra… continue reading

et indblik i hvad

EXPERIMENTATION FEEDBACK Feedback på prototyperne giver et indblik i hvad der er godt og hvad der trænger til forbedring. Gennem feedback blev den endelige idé udvalgt, så der kunne udvikles på den endelige idé.Gruppen har været meget fokuseret på teknik og hvad der var erfaring inden for, så det var realistisk at lave selv. Udfra… continue reading

ambitiøst og langsigtet

DE TRE VIGTIGSTE BUDSKABER 1. Regeringen har fremlagt et ambitiøst og langsigtet sundhedsudspil, der sætter patienten før systemet og gør sundhedsvæsenet tættere på borgeren. Med dette supplerende udspil tager vi endnu et skridt for at sikre, at der også er dygtige medarbejdere nok i sundhedsvæsenet. Vi vil sikre flere læger, flere sygeplejersker og flere SOSU-assistenter…. continue reading

udredningsretten i somatikken

EKSEMPLER PÅ REGIONALE FORSKELLE • I Region Nordjylland venter patienterne i gennemsnit 2½ uge længere på en operation, end man gør i Region Midtjylland. • Region Sjælland blev udredningsretten i somatikken overholdt i 69 pct. af tilfældene. Til sammenligning er det hele 93 pct. i Region Nordjylland. • I Region Hovedstaden blev kun 56 pct…. continue reading

gode behandling

5. Store Regionale Forskelle Regeringen har fremlagt et nyt ambitiøst udspil til en sundhedsreform. Et af de helt centrale formål med det nyt ambitiøst udspil til en sundhedsreform er at gøre op med den geografiske ulighed i sundhedsvæsenet. DE TRE VIGTIGSTE BUDSKABER 1. Alle danskere har krav på den samme gode behandling i sundhedsvæsenet –… continue reading

udarbejdelsen af en

Danmarks Nye Sundhedsvæsen – Ansvarsfordeling Regeringen: • Skal udstikke den overordnede retning i samspil med Folketinget • Årlig udviklingsplan for Sundhedsvæsen Danmark og de fem sundhedsforvaltninger • Udpege bestyrelser • Ansvaret for udarbejdelsen af en kvalitetsplan • Fastsætte de økonomiske rammer Sundhedsvæsen Danmark (Århus) • Skal koordinere tværgående opgaver • Ansvar for kvalitetsløft i hele… continue reading

show
Have no product in the cart!
0