Johan,- i fortsættelse af aftalen om afskaffelse af omprioriteringsbidraget, har regeringen og DF (22. november 2018) sammen med et bredt flertal af Folketingets partier indgået en aftale, der skal øge søgningen til og gennemførslen af erhvervsuddannelserne. (Baseret på en pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet 22 nov. 2018). Hvordan skal denne aftale styrke Erhvervsuddannelserne?
o Regeringen er sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Ven og Socialistisk Folkeparti enige om en række nye initiativer, som skal gøre det mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse og gennemføre den. Initiativerne retter sig både mod indholdet og kvaliteten i erhvervsuddannelserne, og hvordan vejen fra folkeskolerne ind på erhvervsuddannelserne kan blive nemmere for de unge.

o Det er vigtigt at flere partier end Regeringen og DF bakker op om aftalen og det er glædeligt at de øvrige partier som er med i aftalen vil medvirke til at fremme erhvervsuddannelserne i Danmark.

o Aftalen kommer i forlængelse af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om at afskaffe omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne fra 2019, som blev indgået den 5. november.

o Aftalen indeholder initiativer for samlet set 2,3 milliarder kroner. Det øger den samlede ramme med omkring 340 millioner kroner i forhold til regeringens udspil.

o Aftalen skal sikre, at endnu flere unge i fremtiden kommer til at uddanne sig til murere, tømrere, SOSU-assistenter og andre vigtige fag.

show
Have no product in the cart!
0