1. Et værdigt Sundhedsvæsen
1. Dette område har et selvstændigt Q&A, – se venligst dokument: ”Sundhedsreformen”

2. En værdig Uddannelse
Uddannelsesområdet (UNDERVISNING) Der er et område UDDANNELSE OG FORSKNING som er medtaget i Vens Resultater, men disse punkter syntes ikke at lægge op til det du har sigte på?

· Johan, baseret på din uddannelse og erfaring med folkeskolen, – hvad vil du gøre anderledes end det der ligger i de seneste forslag fra Ven og regeringen?
o Jeg har tidligere i skrevne indlæg (FS) gjort opmærksom på at man ikke må betragte Folkeskolen som en smeltedigel, – I dag finder vi at elevsammensætningen ikke afspejler en repræsentation af samfundet, – vi ser at inklusionsperspektivet som betyder at folkeskolen skal rumme børn som ikke kan fungere tilfredsstillende i folkeskolen. Dette er blevet en byrde for Folkeskolen og derfor ser vi at ressourcestærke familier fravælger folkeskolen. Vi skal arbejde hårdere på ikke at gøre folkeskolen til en behandlingsinstitution for alle børn, men vi skal sørge for at de børn som ikke kan hjælpes tilstrækkeligt i folkeskolen bliver givet andre tilbud.

Der er 30 januar 2019 indgået en ny aftale mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Ven og Socialistisk Folkeparti som stiler mod at give folkeskolen mere frihed, faglighed og dannelse, – hvorfor vil denne aftale være en forbedring for folkeskolen?

· Johan: Det er korrekt at Regeringen sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Ven og Socialistisk Folkeparti har indgået en ny aftale, der skaber en endnu bedre folkeskole og styrker rammerne for den gode undervisning og det gode børneliv.

Folkeskolereformen fra 2013 skal have både tid og plads til at virke. Men når vi kan se, at der er ting, der kunne fungere endnu bedre, så skal vi ikke tøve med at ændre på dem.

show
Have no product in the cart!
0