Danmarks Nye Sundhedsvæsen – Ansvarsfordeling
Regeringen:
• Skal udstikke den overordnede retning i samspil med Folketinget
• Årlig udviklingsplan for Sundhedsvæsen Danmark og de fem sundhedsforvaltninger
• Udpege bestyrelser
• Ansvaret for udarbejdelsen af en kvalitetsplan
• Fastsætte de økonomiske rammer
Sundhedsvæsen Danmark (Århus)
• Skal koordinere tværgående opgaver
• Ansvar for kvalitetsløft i hele landet
• Akutområdet, it, indkøb
• Styrke overholdelse af patientrettigheder
• Overenskomster i sundhedsvæsenet
Fem sundhedsforvaltninger
• Overtager regionernes driftsopgaver på sundhedsområdet
• Skal sikre en professionel drift af vores sygehuse
• Gennemføre nationale beslutninger og træffe egne lokale beslutninger
• Samme områder som de nuværende fem regioner
• Selvstændige bestyrelser
21 Sundhedsfællesskaber
• Skal bygge bro mellem sygehuse, kommuner og de praktiserende læger
• Fagprofessionelle skal arbejde tæt sammen
• Skabe bedre overgange mellem sygehus, kommune og egen læge
• Bringe sundhedstilbud tættere på borgerne
• Særligt ansvar for patienter med kroniske sygdomme og ældre medicinske patienter
• Patient- og borgerinddragelse

1 thought on udarbejdelsen af en

  • ame usdt23/03/2023 at 10:51

    Reading your article has greatly helped me, and I agree with you. But I still have some questions. Can you help me? I will pay attention to your answer. thank you.

    Reply

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

show
Have no product in the cart!
0