MERE FRIHED
o Vi vil vise endnu mere tillid og give mere råderum til skolelederne, skolebestyrelserne og de fagprofessionelle på den enkelte skole.
o Mere kompetence til skolebestyrelserne: Skolebestyrelserne får nu en stemme, når en ny leder af skolen skal ansættes, ved at mindst et medlem af skolebestyrelsen skal være medlem af ansættelses-udvalget. Det betyder, at skolebestyrelserne fremover får meget bedre indflydelse på hvem, der bliver ansat som ny leder.
o Mulighed for toårig valgperiode til skolebestyrelsen
o Forenkling af elevplanen: Elevplanerne i folkeskolen skal forenkles, så folkeskolelærerne kan bruge tiden på undervisning frem for på registreringer.

Johan: Det er glædeligt at aftalen har fået en god modtagelse:
· ANDERS BONDO CHRISTENSEN, FORMAND, DANMARKS LÆRERFORENING
o ”Vi glæder os over, at politikerne har taget udgangspunkt i den viden, vi har fra forskningen og lærernes praksiserfaring. Aftalen løsner båndene, så skoler får bedre mulighed for at prioritere kvaliteten i under-visningen. Det sker blandt andet gennem en mere fleksibel brug af §16b.
· SARAH GRUSZOW BÆRENTZEN, FORMAND, DANSKE SKOLEELEVER
o ”Vi har glemt at diskutere motivation, lyst til læring, og at for mange skoleelever er for pressede, og det håber jeg, at der nu bliver plads til. Der er rigtig mange skoler, der ser den understøttende undervisning som et godt initiativ, så eleverne kan fordybe sig i det, de har lært i den almindelige undervisning, men ikke har haft ressourcer til.
· LONE FOLMER BERTHELSEN, ERHVERVSUDDANNELSESCHEF, DANSK INDUSTRI
o ”Jeg glæder mig over den brede politiske aftale om en justering af folkeskolereformen. Den kan være med til at give den fornødne ro om folkeskolen, så alle sejl kan sættes for, at alle børn opnår de grundlæggende faglige færdigheder.”

· Johan,- i forbindelse med den nylige aftale (5 Nov. 2018) om at styrke erhvervsskolernes uddannelsestilbud til de unge,- er en del af finansieringen at fritage skolerne for omprioriteringsbidraget,- er aftalen ikke blot at give dem pengene tilbage som man tog fra dem ved indførelsen af omprioriteringsbidrag i 2015?

show
Have no product in the cart!
0