EKSEMPLER PÅ REGIONALE FORSKELLE
• I Region Nordjylland venter patienterne i gennemsnit 2½ uge længere på en operation, end man gør i Region Midtjylland.
• Region Sjælland blev udredningsretten i somatikken overholdt i 69 pct. af tilfældene. Til sammenligning er det hele 93 pct. i Region Nordjylland.
• I Region Hovedstaden blev kun 56 pct. af børn og unge i psykiatrien udredt til tiden. Til sammenligning er det hele 97 pct. i Region Nordjylland.
• I Region Midtjylland blev tidsfristerne overholdt i 81 pct. af kræftpakkeforløbene. Til sammenligning er det 86 pct. af forløbene i Region Syddanmark.
• I Region Syddanmark venter patienterne i gennemsnit 10 dage længere på en operation, end man gør i Region Midtjylland.

6. Flere hænder i Sundhedsvæsenet
Overbelægning, travlhed og mangel på læger og sygeplejersker betyder, at hverdagen i sundhedsvæsenet nogle gange er så presset for personalet, at det går udover arbejdsglæden, medfører risiko for stress og i sidste ende går udover patienten. Det problem vil regeringen gøre op med nu. Som opfølgning på vores ambitiøse og langsigtede sundhedsudspil kommer her 25 initiativer, der skal virke på den kortere bane for at sikre flere læger, sygeplejersker og SOSU-assistenter.

show
Have no product in the cart!
0