Musik af Beethoven blev valgt som baggrundsmusik, da
der er en lethed og elegance over det, som passer godt til
H.C. Andersens univers, samtidigt er der ikke copyrightpro-
blemer med brug af Beethoven, grundet musikkens alder.

Efter prototypen er blevet færdig, er der blevet reflekteret
over arbejdsprocessen i forbindelse med udviklingen af
prototypen. Refleksionerne går på, at videoen da godt nok
er blevet meget stemningsfuld, men at der er gået for lang
tid med få den lavet, ift. tiden ellers kunne være brugt på at
udvikle den teknikske del til prototypen mere.

En af de ting der ønskes med konceptet er et AR element
på den ene eller anden måde, for at brugeren for alvor kan
opleve interaktionen i installationen, på nuværende tids-
punkt er der en smule tid til at udvikle videre på det, så
prototypen er klar til præsentationen på museet.

Men det ville uden tvivl har været gavnligt hvis tiden var
blevet prioteret anderledes, fordi det er også vigtigt at vi-
deodelen i installationen er fint lavet, men da det er en
prototype, er det vigtigt at brugeren og museet kan se og
forstå konceptets ide godt, og var tiden prioriteret anderle-
des kunne der var brugt mere tid på at komme bedre i mål
med denne del.

show
Have no product in the cart!
0